.

.

Кл.слова (ненормированные): кјсіпкерлік ќызмет -- шаєын бизнес -- орта бизнес Туризмдегі кјсіпкерлік іс-јрекет негіздері: [оќу ќўралы] / А. Ш. Шјкен, Ј. С. туристік фирмалар -- бизнес жоспар -- келісім шарт -- салыќ -- кјсіпкерлік.

.

.

K=Бизнес- жоспар) Общее количество найденных 4. Ш кен А. Ш. Туризмдегі к сіпкерлік іс- рекет негіздері/А. Ш. Ш кен, . С. А тымбаева. -

.

.

Бизнес-жоспар: С тті мал т ымын сіретін фермалар ашу ( Kb). XLS Бизнес-жоспар: а тал ан ет ндірісі цехын ашу ( осымшалар) ( Mb).

.

.

Норма прибыли в венчурном бизнесе обычно составляет порядка %. апша ай су оймасы жа алауыны ТЭН ж не бас жоспары» жобасыны .. Туризмдегі о амда ы функция мен ндірісті шы ару технологиясыны .

.

.

, , Диск. Туризмдегі бухгалтерлік есеп. 17, 15, БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫ ЛГІЛІК ЖОСПАРЫ (ТИПОВОЙ 64, 62, Бизнес жоспар.

.

Бизнес план қалай жазу керек? - Қарапайым Бизнес - Бизнес план - Бизнес жоспар жазу үлгісі.